تورم تولیدکننده معدن کاهش یافت

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه 1403، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) 1.6 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (2.1 درصد)، 0.5 واحد درصد کاهش داشته است.

به گزارش نکستونز، طبق اعلام مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه 1403، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن 1985.2 است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) 1.6 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)  19.7 درصد و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، 39.2 درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم ماهانه

براسا این گزارش، در اردیبهشت ماه 1403، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) 1.6 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (2.1 درصد)، 0.5 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در اردیبهشت ماه 1403 نسبت به ماه قبل، 1.6 درصد افزایش دارد. در این ماه بیش ترین تورم ماهانه با 4.7 درصد مربوط به گروه «سایر معادن» و کم ترین تورم ماهانه با 1.1 درصد مربوط به گروه «کانه های فلزی» است.

تورم تولیدکننده معدن کاهش یافت

افزایش تورم نقطه به نقطه

در اردیبهشت ماه 1403، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 19.7 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (17.8 درصد)، 1.9 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، دراردیبهشت ماه 1403 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 19.7 درصد افزایش دارد. در این ماه بیش ترین تورم نقطه به نقطه با 31.9 درصد مربوط به گروه «سایرمعادن» و کم ترین تورم نقطه به نقطه با 16.7 درصد مربوط به گروه «زغال سنگ» است.

تورم تولیدکننده معدن کاهش یافت

کاهش تورم سالانه

در اردیبهشت ماه 1403، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1403 نسبت به مدت مشابه در سال قبل، 39.2 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (41.4 درصد)، 2.2 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1403 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 39.2 درصد افزایش دارد. در این ماه بیش ترین تورم سالانه با 44.2 درصد مربوط به گروه «سایر معادن» و کم ترین تورم سالانه با 27.1 درصد مربوط به گروه «زغال سنگ» است.

تورم تولیدکننده معدن کاهش یافت

پایان خبر نکستونز

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "تورم تولیدکننده معدن کاهش یافت" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "تورم تولیدکننده معدن کاهش یافت"، کلیک کنید.